Дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з призначення  моделей  верстатів, принципів роботи окремих механізмів та приводів, технологічних можливостях верстатів різноманітних груп, провила експлуатації та тенденції розвитку.