Мета дисципліни: метою дисципліни «Електрорадіоматеріали» є надання студентам знань і розуміння фізичної сутності та практичного застосування електрорадіоматеріалів навчання студентів розпізнавання різних форм діелектриків, провідників, напівпровідників та діелектричних матеріалів.