Мета курсу - формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії.