Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів із спеціальності

“Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото технічних комплексів” передбачено проведення навчальної (для отримання робітничої)  практики.

Основне завдання навчальної практики - закріплення і поглиб­лення теоретичних знань, одержаних при вивченні тієї чи іншої дисципліни, набуття необхідних навичок із спеціальності, підготовка до проходження виробничої та переддипломної практик.

Навчальна (для отримання робітничої) практика проводиться на механічних дільницях навчально-виробничих майстерень коледжу, термін проведення практики 4 (чотири) тижні, 136 год.