Дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з призначення  моделей  верстатів, принципів роботи окремих механізмів та приводів, технологічних можливостях верстатів різноманітних груп, провила експлуатації та тенденції розвитку.

              Мета дисципліни: метою дисципліни «Електрорадіоматеріали» є надання студентам знань і розуміння фізичної сутності та практичного застосування електрорадіоматеріалів навчання студентів розпізнавання різних форм діелектриків, провідників, напівпровідників та діелектричних матеріалів.


Мета курсу - формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії.