Митою дисципліни  є формування у студентів необхідних знань та вмінь у галузі комп’ютерної графіки та моделювання за допомогою CAD систем, які потрібні для практичної діяльності в галузі проектування та візуалізації розроблених проекті.

Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.