Програмою предмета «Слюсарна практика» передбачається вивчення інструментів, обладнання, методів виконання робіт різної складності, методів безпечної роботи та дотримання правил по охороні праці.

 

2.1 Мета практики- поглибити і закріпити теоретичні знання і практичні навички роботи слюсарним інструментом, ознайомлення з найпоширенішими способами виконання слюсарних робіт.

 

2.2 Завдання практики- виробнича практика є частиною навчального процесу і має мету поглибити та закріпити знання, отриманні студентами в процесі навчання, а також необхідні вміння та навички практичної діяльності по своїй спеціальності.


Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.