Мета курсу «Основи філософських знань» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися на належному рівні в науково-філософській термінології, зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мета дисципліни є формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії, тобто:

-  процесу вибору людьми рідкісних ресурсів для виробництва різних  товарів та їх розподілу;

-  організацію виробництва і споживання;

-  дій, що передбачають обмінні операції між людьми;

-  економічні системи;

-  шляхи вдосконалення суспільства;

-  людей у їх діловому житті;

-  державне управління господарством, тощо.

 Завдання: підготовка фахівців, які відповідають новим тенденціям і перспективним вимогам формування кваліфікованих спеціалістів.


Метою дисципліни "Технологія машинобудування" є засвоєння студентами закономірності побудови технологічних процесів, розробка оптимальних режимів виробництва із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій.

Мета дисципліни: „Металорізальні верстати та автоматичні лінії“ – спеціальна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з налагодження металорізальних верстатів, принципів роботи окремих механізмів та приводів, технологічних можливостях верстатів різноманітних груп, правила їх експлуатації та тенденції розвитку.


Предмет “Системи ЧПК в механообробці” має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та визначеннями в галузі числового програмного керування (ЧПК), класифікацією систем програмного керування, відомостями про сучасні пристрої ЧПК металоріжучим обладнанням та промисловими роботами, принципами автоматизації підготовки керуючої програми (КП). Задача предмету навчити студентів розуміти зміст керуючої програми, розбиратись в довідковій та супровідній документації, вміти знаходити помилки в КП та виправляти їх. Викладання предмету базується на знаннях, отриманих студентами з математики, основ інформатики та обчислювальної техніки, загальної електротехніки та електродинаміки та проводиться в тісному взаємному зв'язку з предметами спеціального циклу, має практичну направленість та враховує рівень сучасного стану науки і техніки.