Мета курсу «Основи філософських знань» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися на належному рівні в науково-філософській термінології, зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мета дисципліни є формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії, тобто:

-  процесу вибору людьми рідкісних ресурсів для виробництва різних  товарів та їх розподілу;

-  організацію виробництва і споживання;

-  дій, що передбачають обмінні операції між людьми;

-  економічні системи;

-  шляхи вдосконалення суспільства;

-  людей у їх діловому житті;

-  державне управління господарством, тощо.

 Завдання: підготовка фахівців, які відповідають новим тенденціям і перспективним вимогам формування кваліфікованих спеціалістів.


Метою дисципліни "Технологія машинобудування" є засвоєння студентами закономірності побудови технологічних процесів, розробка оптимальних режимів виробництва із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій.

Мета дисципліни: „Металорізальні верстати та автоматичні лінії“ – спеціальна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з налагодження металорізальних верстатів, принципів роботи окремих механізмів та приводів, технологічних можливостях верстатів різноманітних груп, правила їх експлуатації та тенденції розвитку.