Мета практики- поглибити і закріпити теоретичні знання і практичні навички роботи слюсарним інструментом, ознайомлення з найпоширенішими способами виконання слюсарних робіт.


Мета курсу «Основи філософських знань» – допомогти студентам сформувати уявлення про проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії, про історію філософії та її підхід до вирішення сучасних глобальних проблем, що дозволило б самостійно орієнтуватися на належному рівні в науково-філософській термінології, зрозуміти не менш складні та суперечливі процеси життя.


     В курсі викладено загальні положення системи  допусків і посадок ISO, основних норм взаємозамінності, питання метрології і технічних вимірювань, а також основні положення Національної  системи стандартизації та сертифікації, систем управління якістю.
                                         Автор курсу: Ілона Володимирівна Радченко                                                                                                   1

Предмет "Основи теорії різання матеріалів"-є базовим для подальшого вивчення спецпредметів,таких як "Проектування різального інструменту","Технологічне оснащення", "Технологія інструментального виробництва" та ін.В предметі вивчається:фізичні явища при різанні,елементи режимів різання,основні конструктивні та геометричні параметри різального інструменту, раціональна експлуатація його та ін.


Метою дисципліни "Загальна електротехніка та електроніка" є надання студентам коледжу знання про явища, що відбуваються в електротехнічних пристроях, які стосуються інженерної справи, а також сформувати асоціативне мислення і практичного застосування електромагнітних явищ і процесів, засвоєння основних законів, термінів і визначень електротехніки. Необхідно чітке засвоєння одиниць вимірювання електричних і магнітних величин, буквених та графічних позначок

Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.