Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.

Програма дисципліни «Основи обробки матеріалів та інструмент» передбачає одержання студентами знань в області фізичної сутності процесу різання, геометрії різальної частини інструменту, аналітичного та табличного визначення режимів різання, конструювання метало ріжучих інструментів, використання інструментальних матеріалів для різних типів інструментів, визначення основного технологічного часу.