Метою дисципліни "Надійність, діагностика, експлуатація комп’ютерних систем і мереж" є надання студентам знань з питань надійності, контролю та експлуатації ЕОМ, особливостей конструктивного виконання компонентів ПК, апаратного та програмного діагностування ПК та периферійних пристроїв, профілактичного обслуговування, ремонту та модернізації основних блоків ПК, аналізу та діагностики комп’ютерних мереж. Передбачається оволодіння студентами практичними навиками користування пристроями діагностики та контролю ЕОМ, виконання монтажу, демонтажу, ремонту несправних пристроїв, а також модернізації працюючих. Завдання дисципліни - дати знання: - з організації експлуатації ЕОМ; - з апаратного та програмного контролю пристроїв ЕОМ; - з технічної діагностики ПК та периферійних пристроїв; - з особливостей конструктивного виконання блоків ЕОМ; - з профілактичного обслуговування ПК; - з пошуку та усунення несправностей компонентів ПК; - з особливостей встановлення та заміни блоків ПК; - з аналізу та діагностики комп’ютерних мереж.

Метою дисципліни є: отримання початкових знань щодо теоретичних основ побудови комп'ютерних мереж, принципів проектування мереж, а також монтажу та розрахунку мережі відповідно до технології її побудови