Мета дисципліниознайомлення студентів з основами мікропроцесорної техніки, елементною базою, архітектурою, навиками програмування, експлуатації та принципів побудови мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів та однокристальних ЕОМ.


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мета дисципліни є формування і розвиток у студентів сучасного економічного мислення шляхом глибокого та всебічного вивчення економічної теорії, тобто:

-  процесу вибору людьми рідкісних ресурсів для виробництва різних  товарів та їх розподілу;

-  організацію виробництва і споживання;

-  дій, що передбачають обмінні операції між людьми;

-  економічні системи;

-  шляхи вдосконалення суспільства;

-  людей у їх діловому житті;

-  державне управління господарством, тощо.

 Завдання: підготовка фахівців, які відповідають новим тенденціям і перспективним вимогам формування кваліфікованих спеціалістів.


Дисципліна "Операційні системи" є базовою в циклі підготовки фахівців у галузі програмного забезпечення.
Курс призначений для вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових елементів й функціональних вузлів та їх використання в пристроях обробки інформації та комп’ютерах; теоретичної та практичної підготовки для освоєння типових технічних засобів суччасної комп’ютерної техніки

Основною метою викладання дисципліни "Програмування на мові С" є придбання студентами знань, потрібних для розробки програмних продуктів для різних галузей науки та виробництва, оволодіння одною з наймогутніших мов програмуваннявисокого рівня.