Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.

Мета дисципліни: оволодіння студентами арифметичними та логічними основами функціонування електронної обчислювальної техніки, набуття практичних навичок та умінь моделювання роботи основних вузлів комп'ютерної техніки та опанування студентами методології проектування вузлів, блоків та пристроїв ЕОМ.

Навчальна практика на отримання робітничої професії "Оператор комп'ютерного набору"