Мета дисципліниформування системи базових знань та навиків з використанням комп'ютерів у професійній та повсякденній діяльності, а саме: розробка алгоритмів та складання програм за допомогою мови програмування Python.


Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки студентів до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.