Мета курсу полягає у формуванні комплексних знань про державу та правові відносини, як основні засоби впорядкування суспільного життя, а також розвиток практичних навичок для використання їх у своєму повсякденному житті.