Мета дисципліни - формування теоретичних знань і практичних навичок з процесів планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Завдання дисципліни - вивчення теорії та методики внутрішньовиробничого планування й організації виробництва; освоєння методів розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів, набуття вмінь обґрунтування планових та організаційних рішень.

Мета курсу полягає у формуванні комплексних знань про державу та правові відносини, як основні засоби впорядкування суспільного життя, а також розвиток практичних навичок для використання їх у своєму повсякденному житті.