Мета курсу полягає у формуванні комплексних знань про державу та правові відносини, як основні засоби впорядкування суспільного життя, а також розвиток практичних навичок для використання їх у своєму повсякденному житті.


Вивчення методики ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, операцій господарської діяльності в бюджетних установах в сучасних умовах з врахуванням вимог нормативних документів. В даному курсі викладається організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах: доходів та видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо.