Отримання початкових знань щодо теоретичних основ побудови комп'ютерних мереж, принципів проектування мереж, а також монтажу та розрахунку мережі відповідно до технології її побудови

Дисципліна має на меті розширення світогляду студентів в галузі програмного забесмпечення  робототехніки та роботизованих автоматичних систем і засвоєння загальних принципів та засобів, розробки та управлыння автоматизованими системами, необхідних для керування динамічними системами різноманітної фізичної природи відповідно до виробничих та технологічних процесів.