Зміст громадянської освіти для студентів ІІ курсу передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань з нав­чаль­ного предмету «Соціологія», ґрунтовному вивченні особливостей становлення та розвитку професійної кар’єри особистості в сучасному світі, формуванню активної громадянської позиції та громадянської відповідальності.

Метою курсу – є розвиток інженерного мислення з погляну вивчення і вдосконалення сучасних методів, правил і норм розвитку та конструювання деталей і складальних одиниць машин загального призначення.