Мета дисципліни: програма дисципліни «Програмування обробки матеріалів на верстатах з ПУ» передбачає одержання студентами знань в області програмування верстатів з числовим програмним управлінням, а також технічних можливостей верстатів З ЧПУ.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

·        Програмувати обробку деталі на токарних верстатах з ПУ

·        Програмувати обробку деталі на свердлувальних верстатах з ПУ

·        Програмувати обробку деталі на фрезерних верстатах з ПУ