Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки студентів до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.


     У першій частині курсу  "Технологія. Вступ в спеціальність" розглядаються питання розвитку інструментального виробництва в машинобудуванні та його значимість при виготовленні любої продукцій у народному господарстві. Також розглядаються питання основи теорії різанням, про ріжучі інструменти та технологічне обладнання і спорядження, матеріали для виготовлення деталей машин і для виготовлення ріжучого та вимірювального інструментів, креслення і методи побудови його за допомогою спеціальних компютерних програм.  У курсі також висвітлюються питання розробки презентацій, рефератів та іншої інформаційної продукції.

   Головна мета курсу: дати початкові знання про спеціалізацію та прищепити зацікавленність до обраного фаху.